CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sök publikationer

Fritext: ubigo

Hittade 16 dokument

 1. UbiGo – en heltäckande tjänst för smartare vardagsresande som testas i projektet Go:Smart
  Arby, Hans; Sochor, Jana L.; Strömberg, Helena; Karlsson, MariAnne
  Konferensbidrag, övrigt, 2014
 2. UbiGo – Results from a Swedish example of Mobility as a Service (MaaS)
  Karlsson, MariAnne; Sochor, Jana L.; Strömberg, Helena
  Konferensbidrag, övrigt, 2015
 3. Experiences from a Field Trial of UbiGo: The case of Mobility as a Service
  Karlsson, MariAnne; Sochor, Jana L.; Strömberg, Helena
  Konferensbidrag, refereegranskat, 2016
 4. Developing the ‘Service’ in Mobility as a Service: Experiences from a Field Trial of an Innovative Travel Brokerage
  Karlsson, MariAnne; Sochor, Jana L.; Strömberg, Helena
  Konferensbidrag, refereegranskat, 2016
 5. Implementing Mobility as a Service: Challenges in Integrating User, Commercial, and Societal Perspectives
  Sochor, Jana L.; Strömberg, Helena; Karlsson, MariAnne
  Artikel, refereegranskad vetenskaplig, 2015
  Läs fulltext
 6. "UbiGo" Abonnemang på vardagsresor istället för egen bil – så tänkte vi, så gick det, så tyckte hushållen
  Karlsson, MariAnne; Sochor, Jana L.; Strömberg, Helena; Arby, Hans
  Konferensbidrag, övrigt, 2015
 7. Mobility as a Service (MaaS) ur ett individ- och kundperspektiv
  Karlsson, MariAnne; Sochor, Jana L.; Strömberg, Helena
  Konferensbidrag, övrigt, 2016
 8. An Innovative Mobility Service to Facilitate Changes in Travel Behavior and Mode Choice
  Sochor, Jana L.; Strömberg, Helena; Karlsson, MariAnne
  Konferensbidrag, refereegranskat, 2015
  Läs fulltext
 9. The Added Value of a New, Innovative Travel Service: Insights from the UbiGo Field Operational Test in Gothenburg, Sweden
  Sochor, Jana L.; Strömberg, Helena; Karlsson, MariAnne
  Kapitel, 2015
  Läs fulltext
 10. Travelers’ Motives for Adopting a New, Innovative Travel Service: Insights from the UbiGo Field Operational Test in Gothenburg, Sweden
  Sochor, Jana L.; Strömberg, Helena; Karlsson, MariAnne
  Konferensbidrag, refereegranskat, 2014
  Läs fulltext
 11. The Added Value of a New, Innovative Travel Service: Insights from the UbiGo Field Operational Test in Gothenburg, Sweden
  Sochor, Jana L.; Strömberg, Helena; Karlsson, MariAnne
  Konferensbidrag, refereegranskat, 2014
  Läs fulltext
 12. Developing the ‘Service’ in Mobility as a Service: experiences from a field trial of an innovative travel brokerage
  Karlsson, MariAnne; Sochor, Jana L.; Strömberg, Helena
  Artikel, refereegranskad vetenskaplig, 2016
  Läs fulltext
  Läs fulltext
 13. Inviting travelers to the smorgasbord of sustainable urban transport: Evidence from a MaaS field trial
  Strömberg, Helena; Karlsson, MariAnne; Sochor, Jana L.
  Konferensbidrag, refereegranskat, 2018
 14. CHALLENGES IN INTEGRATING USER, COMMERCIAL, AND SOCIETAL PERSPECTIVES IN AN INNOVATIVE MOBILITY SERVICE
  Sochor, Jana L.; Strömberg, Helena; Karlsson, MariAnne
  Konferensbidrag, refereegranskat, 2015
  Läs fulltext
 15. Trying Out Mobility as a Service: Experiences from a Field Trial and Implications for Understanding Demand
  Sochor, Jana L.; Karlsson, MariAnne; Strömberg, Helena
  Konferensbidrag, refereegranskat, 2016
 16. Trying Out Mobility as a Service: Experiences from a Field Trial and Implications for Understanding Demand
  Sochor, Jana L.; Karlsson, MariAnne; Strömberg, Helena
  Artikel, refereegranskad vetenskaplig, 2016
  Läs fulltext
 

Årsredovisning 2017

Publikationer från år 2017 måste ha registrerats i CPL senast fredagen den 19 januari 2018 för att räknas med i årsstatistiken.
Publicerad: 2017-11-28