CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sök publikationer

Sök forskare

Välj institution eller avdelning

Downloads & visits (current)


Tjänsten CPL administreras och förvaltas av Chalmers bibliotek
 

Skaffa ett ORCID och koppla detta till Chalmers

Open Researcher & Contributor ID - ORCID - är ett internationellt register för forskare. ORCID ger varje forskare ett unikt och permanent ID som används vid publicering och vid ansökningar. Läs mer och skaffa ett personligt ORCID genom att klicka på rubriken ovan. Om du redan har ett ORCID kan du koppla detta till Chalmers här.
Publicerad: 2014-09-11

 

Chalmers Publication Library (CPL)Allt som Chalmers forskare publicerar registreras i CPL. Här finns vetenskapliga artiklar, avhandlingar och konferensbidrag från 2004 och framåt.

Läs mer om CPL


 

Chalmers publicerar Open Access


För närvarande finns 53141 publikationer i CPL, varav 4047 är publicerade under Open Access.

Läs mer om Chalmers Open access-policy