CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Om CPL

Chalmers Publication Library (CPL) erbjuder möjlighet att söka bland forskningspublikationer producerade vid Chalmers tekniska högskola. CPL täcker alla typer av publikationer, såsom doktors- och licentiatavhandlingar, konferensbidrag, tidskriftsartiklar och rapporter. Sedan 2006 används CPL för Chalmers officiella publiceringsstatistik.

Vid starten 2004 var CPL huvudsakligen en bibliografisk referensdatabas men innehåller idag i ökad omfattning även fulltexter. För att säkerställa största möjliga spridning av Chalmers vetenskapliga resultat beslutade Chalmers rektor att införa en Open Access Policy på högskolan fr o m1 januari 2010. Detta innebär att forskare vid Chalmers även skall tillgängliggöra sina publikationer i fulltexter via CPL.

Programvaran för CPL utvecklades och designades från början av Per Thernquist, Chalmers bibliotek, men den har därefter vidareutvecklats (2006-2007) för att bereda funktionalitet för att kunna användas av flera samverkande organisationer. Utvecklingen har gjorts i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek, som fram till 2016 använde samma open source plattform (Scigloo) för sin bibliografiska databas, Göteborgs universitets publikationer (GUP).
Fr o m november 2016 använder GUP en ny, egenutvecklad plattform.

Tjänsten CPL administreras och förvaltas av Chalmers bibliotek.