CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Om CPL

Chalmers Publication Library (CPL) erbjuder möjlighet att söka bland forskningspublikationer producerade vid Chalmers tekniska högskola. CPL täcker alla typer av publikationer, såsom doktors- och licentiatavhandlingar, konferensbidrag, tidskriftsartiklar och rapporter. Sedan 2006 används CPL för Chalmers officiella publiceringsstatistik.

Vid starten 2004 var CPL huvudsakligen en bibliografisk referensdatabas men innehåller idag i ökad omfattning även fulltexter. För att säkerställa största möjliga spridning av Chalmers vetenskapliga resultat beslutade Chalmers rektor att införa en Open Access Policy på högskolan fr o m1 januari 2010. Detta innebär att forskare vid Chalmers även skall tillgängliggöra sina publikationer i fulltexter via CPL.

Programvaran för CPL utvecklades och designades från början av Per Thernquist, Chalmers bibliotek, men den har därefter vidareutvecklats (2006-2007) för att bereda funktionalitet för att kunna användas av flera samverkande organisationer. Utvecklingen har gjorts i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek, som idag använder samma open source plattform (Scigloo) för sin bibliografiska databas, Göteborgs universitets publikationer (GUP).

Tjänsten CPL administreras och förvaltas av Chalmers bibliotek.

 

Skaffa ett ORCID och koppla detta till Chalmers

Open Researcher & Contributor ID - ORCID - är ett internationellt register för forskare. ORCID ger varje forskare ett unikt och permanent ID som används vid publicering och vid ansökningar. Läs mer och skaffa ett personligt ORCID genom att klicka på rubriken ovan. Om du redan har ett ORCID kan du koppla detta till Chalmers här.
Publicerad: 2014-09-11