CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Om CPL

Chalmers Publication Library (CPL) erbjuder möjlighet att söka bland forskningspublikationer producerade vid Chalmers tekniska högskola. CPL täcker alla typer av publikationer, såsom doktors- och licentiatavhandlingar, konferensbidrag, tidskriftsartiklar och rapporter. Sedan 2006 används CPL för Chalmers officiella publiceringsstatistik.

Vid starten 2004 var CPL huvudsakligen en bibliografisk referensdatabas men innehåller idag i ökad omfattning även fulltexter. För att säkerställa största möjliga spridning av Chalmers vetenskapliga resultat beslutade Chalmers rektor att införa en Open Access Policy på högskolan fr o m1 januari 2010. Detta innebär att forskare vid Chalmers även skall tillgängliggöra sina publikationer i fulltexter via CPL.

Programvaran för CPL utvecklades och designades från början av Per Thernquist, Chalmers bibliotek, men den har därefter vidareutvecklats (2006-2007) för att bereda funktionalitet för att kunna användas av flera samverkande organisationer. Utvecklingen har gjorts i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek, som idag använder samma open source plattform (Scigloo) för sin bibliografiska databas, Göteborgs universitets publikationer (GUP).

Tjänsten CPL administreras och förvaltas av Chalmers bibliotek.

 

Årsredovisning 2015

Publikationer från år 2015 måste ha registrerats i CPL senast fredagen den 22 januari 2016 för att komma med i årsrapporten.
Publicerad: 2015-11-27