CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Klimaträtt - Vetenskaplig utvärdering av ett projekt för att minska hushållens klimatavtryck

Anneli Kamb (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Jörgen Larsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015. - 84 s.
[Rapport]

Projekt Klimaträtt handlade om att testa om mer medvetna val och att byta till ett klimatsmart boende kan resultera i radikalt minskad klimatpåverkan. Ungefär 25 procent av de 120 boende i hyreshuset valde att delta. Inom kategorierna boende, mat och transporter minskade klimatavtrycket med i genomsnitt 1,6 ton CO2-ekvivalenter per person och år, vilket motsvarar 31 %. De förändringar deltagarna har genomfört har generellt lett till små uppoffringar. En stor del av de uppoffringar som deltagarna har beskrivit handlar om svårigheter med att bryta vanor.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-10. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 227934

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Klimatforskning
Miljöpsykologi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori 2015:24