CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Game intelligence in team sports

Jan Lennartsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Nicklas Lidström ; Carl Lindberg
PLoS ONE (1932-6203). Vol. 10 (2015), 5, p. Art. no. e0125453.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We set up a game theoretic framework to analyze a wide range of situations from team sports. A fundamental idea is the concept of potential ; the probability of the offense scoring the next goal minus the probability that the next goal is made by the defense. We develop categorical as well as continuous models, and obtain optimal strategies for both offense and defense. A main result is that the optimal defensive strategy is to minimize the maximum potential of all offensive strategies.Denna post skapades 2014-08-11. Senast ändrad 2015-06-18.
CPL Pubid: 201129

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Sannolikhetsteori och statistik

Chalmers infrastruktur