CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stärka den kvinnliga forskarens roll inom nanoforskningen

Strengthening the role of women scientists in nano-science

Uta Klement (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Annett Gebert ; Ulrike Wolff ; Mariana Calin ; Maria Dolores Baro ; Spomenka Kobe ; Nicole Grobert ; Rumiana Kotsilkova ; Clara Silvestre ; Patricia Crespo del arco ; Jeannette Dexpert-Ghys ; Birgit Pfau-Effinger
2008. - 15 s.
[Rapport]

Rapport "WomenInNano" Projekt En specifik stödfunktion initierad av Europeiska kommissionen i det 6:e ramprogrammet för forskning, etenskap och samhälle, kvinnor och vetenskap. Oktober 2005 - Mars 2008.

Nyckelord: nanoforskning, nätverk, mobilisera förkämpare (role model), dialog mellan samhälle och vetenskapDenna post skapades 2009-10-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 99910

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Fysik
Materialteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur