CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High efficiency voltage stabilizers for XLPE cable insulation

Villgot Englund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Ramona Huuva (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Thomas Hjertberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Polymer Degradation and Stability (0141-3910). Vol. 94 (2009), p. 823-833.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-08. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 99887

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik
Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur