CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

»Man måste väl ibland tro att det som görs blir bra också» Goda projekt och sega strukturer. Rapport i utvärderingen av Storstadssatsningen i Göteborg

»One must believe that what´s done also sometimes ends up well« Good Projects and Tough Structures. Report from the Evaluation of Local Development Agreements in Göteborg

Åsa Andersson ; Ulf Borelius ; Thomas Johansson ; Kerstin Lökken ; Ove Sernhede ; Jenny Stenberg (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : External organization, 2004. ISBN: 91-85371-04-1.- 220 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 9987

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Kulturstudier

Chalmers infrastruktur