CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Livscykelanalys för elektronikprodukter – modell för datainsamling underlättar

Catrin Offerman ; Anders Andrae (Institutionen för elektronikproduktion)
(1100-5114). (2003)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2013-07-05.
CPL Pubid: 9985

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektronikproduktion (1900-2004)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur