CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Site Dependent Effects in GNSS-Observations - Reflections as Disturbances and/or Signals

Johan Löfgren (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Jan M. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Tong Ning (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Hans-Georg Scherneck (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
European Geosciences Union General Assembly 2009, Vienna, Austria, 19 – 24 April 2009 (2009)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: GNSS, Multipath Reflections, Tide Gauge, Signal Absorption, Sea LevelDenna post skapades 2009-10-07. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 99817

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Oceanografi
Annan geovetenskap och miljövetenskap
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur