CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Onsala Space Observatory – IVS Technology Development Center

Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi ; Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Leif Helldner (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Johan Löfgren (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
In: International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2008 Annual Report, edited by D. Behrend and K. Baver Vol. NASA/TP-2009-214183, 2009 (2009), p. 329-332.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2009-10-07. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 99816

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur