CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Progress Report of the IVS VLBI2010 Committee

Bill Petrachenko ; Arthur Niell ; Dirk Behrend ; Brian Corey ; Johannes Böhm ; Patrick Charlot ; Arnaud Collioud ; John Gipson ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Thomas Hobiger ; Yasuhiro Koyama ; Daniel MacMillan ; Zinovy Malkin ; Tobias Nilsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Andrea Pany ; Gino Tuccari ; Alan Whitney ; Jörg Wresnik
In: International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2008 Annual Report, edited by D. Behrend and K. Baver Vol. NASA/TP-2009-214183, 2009 (2009), p. 13-67.
[Artikel, övrig]

Nyckelord: geodetic VLBI, VLBI2010,Denna post skapades 2009-10-07. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 99815

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur