CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Onsala Space Observatory – IVS Network Station

Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi ; Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2008 Annual Report, edited by D. Behrend and K. Baver, NASA/TP-2009-214183, 2009. Vol. NASA/TP-2009-214183 (2009), p. 146-149.
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-10-07. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 99813

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur