CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluoride-based electrolytes and their applications for intermediate temperature ceramic fuel cells

B. Zhu ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik)
Fluorinated materials for energy conversion. Ed. byNakajima, T. , Groult, H. (2005)
[Kapitel]

Chapter 19Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2009-10-26.
CPL Pubid: 9981

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur