CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrolysis studies based on ceria-based composite low temperature ceramic fuel cells

B. Zhu ; Ingvar Albinsson ; C. Andersson ; K. Borsand ; M Nilsson ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik)
In proceedings of The 4th Sino-Swedish fuel cell workshop and joint Energy-Environment Forum. Ed. by Zhu, B. , Mao, Z. , Mellander, Bengt Erik, Sundén, B. , Zhang, M. p. 31. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2010-02-26.
CPL Pubid: 9979

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur