CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proximity effect between a superconducting V-layer and an antiferromagnetically coupled [Fe/V]- superlattice

K. Westerholt ; D. Sprungmann ; H. Zabel ; Rimantas Bručas (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; B. Hjörvarsson ; D.A. Tikhonov ; I.A. Garifullin
Physical Review Letters Vol. 95 (2005), p. 097003.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-06.
CPL Pubid: 9978

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur