CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Demonstration of Local Quasi-TEM Gap Modes in Single-Hard-Wall Waveguides

A. Valero-Nogueira ; E. Alfonso ; J. I. Herranz ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE Microwave and Wireless Components Letters (1531-1309). Vol. 19 (2009), 9, p. 536-538.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-06. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 99763

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur