CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the realization of artificial XY spin chains

M. van Kampen ; I. L. Soroka ; Rimantas Bručas (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; B. Hjörvarsson ; R. Wieser ; K.D. Usadel ; Maj Hanson (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; O. Kazakova ; J. Grabis ; H. Zabel ; C. Jozsa ; B. Koopmans
Journal of Physics:Condensed Matter Vol. 17 (2005), p. L27-L33.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 9976

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur