CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Element specific magnetic moments in bcc Fe81Ni19/Co(001) superlattices

I. L. Soroka ; M. Björck ; Rimantas Bručas (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; P. Horzhavyi ; G. Andersson
Physical Review B Vol. 72 (2005), p. 134409.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-06.
CPL Pubid: 9974

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur