CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solid Phase Epitaxy of Feromagnetic MnAs layer and Quantum Dots on Annealed GaMnAs

J. Sadowski ; Janusz Kanski (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; Martin Adell (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur) ; J.Z. Domagala ; E. Janik ; E. Lusakowska ; Rimantas Bručas (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Maj Hanson (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik)
Acta Phys Polonica A Vol. 108 (2005), p. 851-858.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 9973

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur (2005-2006)
Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur