CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Temperature dependent magnetization and susceptibility of Fen/V7 superlattices

M. Pärnaste ; M. van Kampen ; Rimantas Bručas (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; B. Hjörvarsson
Physical Review B Vol. 71 (2005), p. 104426 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-06.
CPL Pubid: 9972

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur