CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reorientation of spin-density waves in Cr films induced by proximity effect of vanadium

E. Kravtsov ; A. Nefedov ; F. Radu ; A. Remhof ; H. Zabel ; Rimantas Bručas (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; B. Hjörvarsson ; A. Hoser ; G.J. McIntyre
Journal of Physics:Condensed Matter Vol. 17 (2005), No.21 , p. 3143-3152.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-06.
CPL Pubid: 9971

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur