CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proximity effect of vanadium on strain and spin-density waves in thin Cr films

E. Kravtsov ; Rimantas Bručas (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; B. Hjörvarsson ; A. Hoser ; G. J. McIntyre ; A. Nefedov ; F. Radu ; A. Remhof ; H. Zabel
Journal of Magnetism and Magnetic Materials Vol. 286 (2005), p. 425-431.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-06.
CPL Pubid: 9970

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur