CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Correlated ion diffusion in γ-Ag0.7Cu0.3I

J.F. Jurado ; J.A. Trujillo ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; R.A. Vargas
Solid State Ionics Vol. 176 (2005), p. 985-990.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2009-10-26.
CPL Pubid: 9969

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur