CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thin Ferromagnetic Films Deposition by Facing Target Sputtering Method

A. Iljinas ; J. Dudonis ; Rimantas Bručas (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; A. Meskauskas
Nonlinear Analysis: Modeling and Control Vol. 10 (2005), 1, p. 57-64.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-06.
CPL Pubid: 9967

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur