CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Compositional alteration of polyimide under high fluence implantation by Co and Fe ions

Vladimir Popok (Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik) ; R.I. Khaibullin ; A. Toth ; V. Beshliu ; V. Hnatowicz ; A. Mackova
Surface Science Vol. 532-535 (2003), p. 1034-1039.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ion implantation, radiation damage, surface structure, morphology, roughness, atomic force microscopy, x-ray photoelectron spectroscopyDenna post skapades 2009-10-05. Senast ändrad 2009-10-06.
CPL Pubid: 99668

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik (1997-2005)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor
Makromolekylfysik

Chalmers infrastruktur