CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis of Fe3O4 thin films by solid state reactions

A. Iljinas ; Rimantas Bručas (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; V. Stankus ; J. Dudonis
Materials Science & Engineering C Vol. 25 (2005), p. 590-594.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-06.
CPL Pubid: 9966

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur