CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Endohedral fullerenes: conductivity and air sensitivity of Li@C60 and La@C82

Vladimir Popok (Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik) ; Andreas Lassesson ; Martin Jönsson ; Andrei Gromov ; A. Taninaka ; H. Shinohara ; Eleanor E B Campbell
Electrochemical Society Proceedings Vol. 2003-15 (2003), p. 560-563.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: endohedral metallofullerenes; electronic transportDenna post skapades 2009-10-05. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 99647

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik (1997-2005)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Atom- och molekylfysik och optik
Elektronstruktur

Chalmers infrastruktur