CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Magnetization processes revealed by in-plane dc magnetoresistance measurements on manganite bicrystal thin film devices

Robert Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Tord Claeson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Maj Hanson (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik)
Realizing Controllable Quantum States, Ed. by Takayanagi, H. , Nitta, J. p. 389- 394 . (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 9964

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik
Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur