CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric relaxation in Li2SO4 in the intermediate-temperature regime

J. E. Diosa ; R. A. Vargas ; M. E. Fernandez ; Ingvar Albinsson (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik)
Physica Status Solidi C Vol. 2 (2005), p. 3714-3717.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2009-10-26.
CPL Pubid: 9963

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur