CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Public procurement of architectural and engineering services: fee and quality

Josefin Sporrong (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Anna Kadefors (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Managing IT in Construction/Managing Construction for Tomorrow p. 683-688. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: architecture, public procurement, engineering, service management


Edited by A. Dikbas, E. Ergen, H. Giritli. Leiden: CRC Press/Balkema.Denna post skapades 2009-10-05. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 99611

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Företagsekonomi
Förvaltningsrätt

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Selecting Architectural and Engineering Consultants: Municipal Practices in Sweden