CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the high-temperature phase transitions of NH4HSO4

J.E. Diosa ; M.E. Fernandez ; R.A. Vargas ; E. Torijano ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik)
Physica Status Solidi A Vol. 202 (2005), p. 1891-1895 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2009-10-26.
CPL Pubid: 9961

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur