CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intermediate temperature solid oxide fuel cells for solar energy systems

Ingvar Albinsson (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; B. Zhu
Proceedings of The 4th Sino-Swedish fuel cell workshop and joint Energy-Environment Forum. Ed. by . Zhu, B. , Mao, Z. , Mellander, B.-E. , Sundén, B. , Zhang, M. p. 69. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2009-10-26.
CPL Pubid: 9960

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur