CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ceria-Based Electrolytes for Intermediate Temperature SOFCs - Electric and Dielectric Properties

Ingvar Albinsson (Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik) ; R. Bokalawela ; M.A.K.L. Dissanayake ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik) ; K. Rundgren
Key Engineering Materials Vol. 264-268 (2004), p. 1257-1260.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 9959

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik (1997-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur