CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metabolic responses to lactic or benzoic acid in Saccharomyces cerevisiae growing in carbon or nitrogen limited anaerobic chemostat cultures

Elisabeth Thomsson ; Christer Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik)
Applied Microbiology Biotechnology Vol. In press (2005),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Available "onlinefirst"Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 9958

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)

Ämnesområden

Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur