CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rapamycin pre-treatment preserves viability, ATP level and catabolic capacity during carbon starvation of Saccharomyces cerevisiae

Elisabeth Thomsson ; Maria Svensson ; Christer Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik)
Yeast Vol. 22 (2005), p. 615-623.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 9954

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)

Ämnesområden

Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur