CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Starvation response of Saccharomyces cerevisiae grown in anaerobic nitrogen- or carbon-limited chemostat cultures

Elisabeth Thomsson ; Lena Gustafsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Christer Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik)
Applied Environmental Microbiology Vol. 71 (2005), p. 3007-3013.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 9953

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)

Ämnesområden

Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur