CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System analysis - future bioenergy production and trade flows in Europe - an energy - economy based assessment

Julia Hansson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
AGS Technical Meeting 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 9949

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur