CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of improved membrane protein production experiments: Quantitation of the host response

Nicklas Bonander ; Kristina Hedfalk ; Christer Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Petter Mostad (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Cecilia Chang ; Lena Gustafsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Roslyn Bill
Protein Science Vol. 14 (2005), p. 1729-1740.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 9946

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur