CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sulphur chemistry in oxy-fuel combustion

Daniel Fleig (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Daniel Kühnemuth (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Fredrik Normann (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Klas Andersson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
VDI-Berichte (0083-5560). Vol. 2056 (2009), 24. Deutscher Flammentag, p. 289-294.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-10-02. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 99442

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur