CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-linear finite-element analysis of the shear response in prestressed concrete bridges

Helén Broo (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mario Plos (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Björn Engström (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Magazine of Concrete Research (0024-9831). Vol. 61 (2009), 8, p. 591 –608.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-02. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 99441

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur