CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

e-VLBI observations of SS 433 in outburst

V. Tudose ; Z. Paragi ; S. Trushkin ; P. Soleri ; R. Fender ; M. Garret ; R. Spencer ; A. Rushton ; P. Burgess ; K. Borkowski ; Roger Hammargren (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Michael Lindqvist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; G. Maccaferri
The Astronomer's Telegram p. 1836. (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 99439

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi
Stjärnors bildning och utveckling

Chalmers infrastruktur