CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MERLIN observations of OH/IR stars

Michael Lindqvist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Fredrik L. Schöier (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Hans Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; A.M.S. Richards
Proceedings of the 9th European VLBI Network Symposium on The role of VLBI in the Golden Age for Radio Astronomy and EVN Users Meeting. p. 81-83. (2008)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2009-10-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 99432

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi
Stjärnors bildning och utveckling

Chalmers infrastruktur