CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Topographic SU 8 Substrates for Immobilization of Three-Dimensional Nanotube-Vesicle Networks

Johan Hurtig (Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi) ; Mattias Karlsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi) ; Owe Orwar (Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi)
Langmuir (0743-7463). Vol. 20 (2004), 13, p. 5637-5641.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2013-06-03.
CPL Pubid: 9942

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi (2004-2004)

Ämnesområden

Biofysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Patterning and Controlled Adhesion of Cells and Lipid Nanotube Vesicle Networks by Microfabricated Substrates


Nanotube Vesicle Networks: Immobilization and Transport Studies