CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljöbilar utan cancerogena och allergena avgaser

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Tidningen Cancer- och Allergifonden informerar, 2007 p. 11. (2007)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

År 2007 blev det stora genombrottet för miljöbilar i Sverige medialt och politiskt liksom med avseende på nybilsförsäljning. Klimatfrågan och koldioxidutsläppen dominerade starkt miljödebatten. Detta medförde tyvärr att bland annat cancer- och allergirisker kom i skymundan på ett orimligt sätt. När helheten vägs in framträder viktiga skillnader mellan olika typer av miljöbilar.

Nyckelord: bilavgaser, luftföroreningar, etanolbilar, gasbilar, hybridbilar, elbilarDenna post skapades 2009-10-01. Senast ändrad 2010-10-13.
CPL Pubid: 99389

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur