CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of an Angular Momentum Balance Method for Investigating Numerical Accuracy in Swirling Flow

Håkan Nilsson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Lars Davidson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
J. Fluids Eng. Vol. 125 (2003), 4, p. 723-730.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 9935

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur