CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A numerical investigation of the turbulent flow in a Kaplan water turbine runner

Håkan Nilsson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. - 70 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 9932

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


A numerical investigation of tip clearance flow in Kaplan water turbines


Examination

Datum: 1999-09-20
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik