CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mixed Micellar Systems of Cleavable Surfactants

Dan Lundberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Maria Stjerndahl (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Langmuir (0743-7463). Vol. 21 (2005), p. 8658.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 9929

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur