CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mixed Solutions of an Associating Polymer with a Cleavable Surfactant

Maria Karlberg ; Maria Stjerndahl (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Dan Lundberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Lennart Piculell
Langmuir (0743-7463). Vol. 21 (2005), p. 9756.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 9925

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur