CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxidativ stress bakom cancer, allergi och åldrande

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Tidningen Cancer- och Allergifonden informerar, 2008 nr 2 p. 12-13. (2008)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Oxidativ stress är en beteckning för bildning och förekomst av främst syreradikaler i kroppen. Dessa reaktiva ämnen skadar arvsmassa, enzymer och andra proteiner, blodfetter och biologiska membraner. De är därför en grundorsak till cancer, allergier, åderförfettning och cellens åldrande.

Antioxidanter motverkar bildning av och eliminerar redan bildade syreradikaler. Mindre känt är att bildning av radikaler kan förebyggas och motverkas även på en rad andra sätt.

Nyckelord: syreradikaler, andning, bilavgaser, antioxidanter, frukt och gröntDenna post skapades 2009-09-30. Senast ändrad 2010-10-22.
CPL Pubid: 99244

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi
Toxikologi
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur